Úspěšné obnovení certifikátu ISO 9001:2008

Audit společnosti LQRa potvrdil funkčnost a efektivnost jednotlivých procesů.

Certifikát ISO 9001 Certifikát ISO 9001

Dle oficiálních výsledků recertifikačního auditu provedeného renomovanou společnosti Lloyd's Register Quality Assurance (LQRA) systém kvality ve společnosti Flex On splňuje kritéria vytýčená aplikovanou systémovou normou ISO 9001:2008 a je vhodný rozsahu naší organizace. Politika jakosti dlouhodobě vyhovuje potřebám a záměrům naší organizace a není třeba ji měnit. Audit potvrdil shodu s kritérii a výsledkem je doporučení pro vystavení certifikátu na další období platnosti. Program návštěvy byl splněn a obsáhl všechny požadované prvky. Audit potvrdil funkčnost a efektivnost jednotlivých procesů.

Připojené obrázky