Informace o společnosti Flexon

Již od roku 1994 poskytujeme kompletní servis v oblasti výroby samolepících etiket a flexibilních obalů. Díky našim zkušenostem jsme se stali významným producentem samolepících etiket a obalů.

Budova společnosti FlexON Budova společnosti FlexON

Vzhledem k neustále se zvyšující poptávce po našich samolepících etiketách nám původní pronajaté prostory přestaly vyhovovat. Přistoupili jsme proto k zásadnímu kroku ve vývoji naší společnosti, ke stavbě vlastní, moderní výrobní haly, která by umožnila kapacitně uspokojit poptávku našich zákazníků.

V lokalitě Praha-Vestec jsme v roce 2003 zahájili provoz nové, moderní tiskárny. Veškerá technika byla postupně přesunuta tak, aby výroba mohla plynule probíhat a zákazníci tedy žádnou změnu provozu negativně nepocítili. S rozvojem strojového parku se i tým zaměstnanců rozrostl na více než 50 zaměstnanců.

Stranou rozvoje tiskárny nemohla zůstat ani předtisková příprava, a tak byl kladen velký důraz i na vybudování tohoto důležitého segmentu výrobního řetězce. Nejprve bylo vybudováno DTP studio a štočky byly zpracovávány externě. Jak se však poměrně záhy ukázalo, pro větší operativnost bylo nutné vybudovat vlastní přípravu štočků přímo v areálu firmy.

Dnes je tak z hlediska výroby tiskových forem jak pro flexotisk, tak i pro rotační sítotisk společnost FlexON naprosto soběstačná.

Historické milníky spoleČnosti FLEXON

 • 2011 - zakoupen druhý stroj Gallus RCS 330
 • 2011 - recertifikace dle ISO 9001:2008
 • 2010 - zakoupen řezací stroj Jupiter s kontrolním systémem kvality tisku
 • 2010 - zakoupen stroj Gallus ECS 340 (opět šlo o 1. instalaci v rámci ČR, bližší info viz zde)
 • 2008 - zakoupen stroj nové generace Gallus RCS 330 (šlo o první instalaci tohoto stroje v rámci ČR)
 • 2008 - certifikace dle ISO 9001:2001
 • 2008 - přístavba výrobní haly
 • 2005 - zakoupen tiskový stroj Nilpeter FA 3300 - servo
 • 2003 - přestěhování do vlastních prostor
 • 2001 - zakoupen knihtiskový stroj Gallus s kombinací tiskových technologií sítotisk + knihtisk + horká ražba
 • 2000 - vybudování vlastní výroby tiskových forem
 • 1998 - vybudování vlastního DTP studia
 • 1997 - zakoupen druhý tiskový stroj (Nilpeter)
 • 1995 - zakoupen první tiskový stroj (K.DO.)
 • 1994 - založení firmy FLEXON